Dětský věk

Dítě vkládá ve své rodiče absolutní důvěru a veškerou svoji bezvýhradnou lásku.

Děti jsou pro nás těmi, kdo nám umožňují mnoho se toho o sobě dozvědět, pokud jsme ochotní umožnit jim spontánně se projevit a reagovat.

Právě svojí bezprostředností nám předkládají nezkreslený pohled na nás samotné. Naše děti nás totiž znají lépe a často o nás ví víc než my sami…

 

O dětech

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti

Žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti

Žije-li dítě v pochvale, naučí se oceňovat

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit
 

Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, 
naučí se hledat ve světě lásku